logo
+32 476 999 421

+33 6 23 15 03 21

o-ki@o-ki.be

Onze adressen

Hogeschoollaan 61 1050 Brussel

F. Rooseveltlaan 141 1050 Elsene (Watermaal-Bosvoorde)

+32 476 999 421

+33 6 23 15 03 21

Top
 

Onze visie

O-KI Shiatsu kenmerkt zich door een respectvolle benadering van alle aspecten van de mens, van de energetische toestand en het potentieel. We nemen de tijd om te luisteren naar u, om een juiste observatie te maken en om u de gepaste behandeling te bieden. O-KI Shiatsu heeft als basisprincipe een zachte steunende aanraking en shiatsudruk, in combinatie van  een bewuste traagheid in de beweging. Met een doelgerichte actie op het niveau van de meridianen en acupunctuurpunten harmoniseren we de interacties en de energetische werking van de organen en de bijbehorende kwaliteiten.

We respecteren de orde van de natuur, door te werken op de vijf  elementen, waaruit we bestaan. Het is dus geen lineaire aanpak, maar een heelmakende en oorzakelijke aanpak , we zoeken de heling van de oorzaak door de harmonisatie van al de elementen.

Dankzij de integrale visie maakt u ook deel uit van de oplossing. We creeëren een gunstige omgeving die heling uitnodigt, waardoor er een nieuw evenwicht in de beweging van de vijf elementen ontstaat. Dir raliseert zich op fysiek, mentaal/emotioneel en spiritueel niveau.

Hoe ik ben gekomen, via een lang en persoonlijk evolutieproces, tot een eigen en integrale aanpak van Shiatsu : O-KI Shiatsu

– De eigen voorbereiding van de therapeut door middel van lichamelijke en bewustzijns oefeningen, en dit dagelijks en voor elke behandeling. Door meditatie (stilte in het denken), concentratie (intentie van de geest en zich centreren in de  hara), eerlijkeid en oprechtheid  (verbinding met het Hart), en de juiste afstand/toenadering (respect).

– Een ethische, deontologische en respectvolle benadering van het fysieke lichaam, door een bewuste traagheid doorheen de subtiele lagen van de energetische mens. Er wordt steeds toestemming gevraagd om het lichaam te benaderen en de juiste afstand wordt steeds gerespecteerd.

– Nooit hervallen we in een mechanische werkwijze, we blijven steeds bewust van de verbinding van hemel- en aardekracht. Een bewuste shiatsudruk baseert zich op het benutten van de reeds aanwezige krachten en de zwaartekracht, waardoor we geen  spierkracht hoeven te gebruiken om druk uit te oefenen op het lichaam. Hierdoor blijven we zelf in een ontspannen gerichtheid en wordt elke aanraking als ontspannen ervaren.

– Het kunnen aanvoelen van de levensstroom: bij elke shiatsudruk kunnen we de energetische krachtstroom (en bij disharmonie : het tekort of teveel van energie)  voelen in de meridianen  (energiebanen) en de tsubo’s (acupunctuurpunten).

–  « Energy flows where attention goes »: Als shiatsubeoefenaar zijn we bewust van de energetische impact van onze energie en intentie op de mens en omgeving.- We bestrijden geen ziekte maar we versterken de Ki : de stroming van levenskracht in de mens. De positieve benadering: niet het bestrijden van symptomen maar het scheppen van een voedende omgeving om de zelfhelende krachten van de mens en de natuur bewust te worden en te versterken.

– Aanwezig zijn in het huidige moment. Het Nu is het gevolg van het verleden, en de voorbereiding van de toekomst, het is het enige moment dat er is, en waarin we iets kunnen doen.

– Toegang kunnen hebben tot het celbewustzijn. Elke levende cel heeft bewustzijn en potentieel. Toegang krijgen tot dit bestaansniveau opent de mens naar transformatie. De eerste stap is de mentale stilte, daardoor stopt de mentale dominantie in ons leven en kunnen we ons openen tot contact.

– Elke sessie wordt ook hamonisch geëindigd waardor er geen enkele afhankelijkheid mogelijk wordt. De behandelde persoon blijft steeds volledig in eigen integriteit.

– Ik heb de  « EmoShiatsu » ontwikkeld : in één enkele shiatsusessie werken we op  emotionele heling in 4 duidelijke stappen : Steun – Oorzaak – Aanvaarden om los te laten – Nieuwe waarheid.  Hierdoor is het mogelijk om diepgaande (oude) conflicten te laten helen. (Een werkboek is in de maak).

– De basisvraag: wat is er nu goed voor mijn welzijn, en mijn energetische en spirituele evolutie ?

De O-KI visie in het lesgeven

 • Integratie van het aspect “KI” : de levensenergie. We hechten veel belang aan het bewust worden van, en bewust kunnen werken in, het energetische aspect van de mens. De twee voornaamste energetische centra in shiatsu zijn het Hart (centrum van liefde en begrip) en de « Hara » (centrum van « ki » en kracht). Tijdens de opleiding steunen we ieders ontwikkeling om energetisch te kunnen (leren) voelen, en de energie stroom in het lichaam te kunen harmoniseren en versterken, en dit zowel tijdens de shiatsu als in het dagelijkse leven. Bart leerde shiatsu in het Oosten én in het Westen, dit werd een van de pijlers van zijn visie en van de O-KI Shiatsu School. In Japan leerde Bart shiatsu en aikido via imitatie, zonder uitleg, enkel door het zelf te ervaren. In het Westen leerde hij voornamelijk door een intellectuele aanpak : voor we iets doen, willen we het eerst begrijpen, en weten waarom we het doen, alles wordt dus gementaliseerd. Door de beide werelden te ervaren, kon Bart een unieke aanpak ontwikkelen en werd « ik leer cellulair door een imiterende ervaring » en « ik leer mentaal door het te begrijpen » verbonden in één onderwijsssteem. Deze twee werelden ontmoeten en verenigen zich in de theoretische en praktische aanpak, waarbij de cellulaire ervaring centraal staat.
  Wij garanderen een groep van toegewijde en degelijk opgeleide docenten en therapeuten, die zich voortdurend bijscholen en verder ontwikkelen.

We garanderen een persoonlijk evolutie van iedere deelnemer door de bewuste opvolging van de drie studiejaren.  Hierbij volgen we het natuurlijke bestaansmodel van elke biologische evolutie. Schema in het kort :

 • 1e jaar « endodermische ontwikkeling » : het begin van het leven, de baby/mama fase. In de opleiding O-KI Shiatsu bekwamen we ons op het niveau « veiligheid en ontspanning » : Relaxerende Shiatsu.
 • 2e jaar « mesodermische ontwikkeling » : structurele evolutie fase, bewegen en ontdekken. In de opleiding O-KI Shiatsu bekwamen we ons op het niveau  « steun, beweging en groeien » : Revitaliserende Shiatsu.
 • 3e jaar « ectodermische ontwikkeling » : cerebrale evolutie fase, kunnen onafhankelijk denken en voelen. In de opleiding O-KI Shiatsu bekwamen we ons op het niveau « het zelfstandig kunnen diagnostiseren en behandelen van een breed spectrum van thema’s en pathologieën»​ : Regenererende Shiatsu

NEEM CONTACT OP

Vijf steunvlakken voeden onze gezondheid en ons bewustzijn :

Het zijn de vijf pijlers van O-KI Shiatsu :

 • Juiste voeding
 • Bewuste ademhaling
 • Juiste beweging en lichaamstherapie
 • Realistische gedachten en emoties
 • Spiritualteit geïntegreerd in het lichaam

In dit schema dient iedere mens zelf zijn/haar eigen invulling te vinden. Tijdens de O-KI opleiding steunen we elk steunvlak voor iedere student.

3958ꤷA5C5D993-9C46-9F65-384E-FCE30E8525D1

Presentatie van Bart Dierick

stichtend directeur van O-KI sinds 1998.

Bart leerde en oefende Shiatsu op de drie niveau’s (ontspannend, revitaliserend en regenerend) in Europa en in Azië. Hij leefde meer dan 10 jaar lang in Azië en in Japan leerde hij in de shiatsu school van Masunaga, Kimura en Namikoshi, Kishi ; en volgde Aikido en Reiki bij verscheidene meesters. Hij volgde tevens het hele curriculum van de Shiatsu Federatie in België en werd erkend leraar. Hij stichtte zijn eigen Shiatsu School in 1998.

Bart ontwikkelde verder de EmoShiatsu, de Transformerende Shiatsu, en doet onderzoek in de Supramentale Shiatsu. Met veel begrip en met een zoekende geest, verenigd hij zijn kennis en ervaring in zijn behandelingen en lessen. Bart geeft behandelingen, geeft les basiscursus en Beroepsopleiding, Soelshiatsu, en vormt ook therapeuten en docenten. Samen met een groep van 9 medewerkers gidst hij het centrum O-KI.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress